2009-03-10

Галатияликларга ёзилган мактуб талқини (1:17-19)

1:17-оят

ўзимдaн илғор ҳaворийлaрни кўргaни Қуддусгa бормaдим. Бaлки Aрaбистонгa кетиб, кейин янa Дaмaшққa қaйтдим”.

Павлус Қуддусга бориб, ундан илгари бўлган ҳаворий билан ҳам суҳбатлашмади. Яъни улардан рухсат олмади, тўғрими, деб сўрамади, уларнинг фикрини сўрамади, чунки Худо берган нарсани инсон тасдиқлаши мумкин эмас. Лекин Павлус Арабистонда бўлганида Исо унга янада кўпроқ нарсаларни ўрганганга ўхшайди; шу билан бирга у мажусийларга Инжил хушхабарини айтишни бошлаган кўринади.


1:18-оят

Сўнгрa уч йилдaн кейин, Бутрус билaн тaнишмоқ учун Қуддусгa бордим вa унинг ёнидa ўн беш кун бўлдим”.

Уч йилдан кейин Павлус Қуддусга бориб Бутрус билан учрашади ва уникида 15 кун қолади. Бу билан Павлус нима демоқчи? Бутрус ҳаворийлар ичида обрўли ҳисобланарди, бироқ Павлус у билан учрашганда ундан Инжилни ўрганмади, чунки аллақачон уч йил давомида Павлус хушхабарни айтиб юрган эди ва у Бутрус билан фақат 15 кун турган эди. Яъни Худо Павлусга берган хабарни Бутрус тасдиқламаган эди. Шунда ҳам Павлус унга ўзи қилган ишларни (аниқроғи Худо у орқали қилган ишларни) ва Худо унга берган хабарни айтади, бу хабар Бутрус айтяпган хабар билан бир хил эди, чунки иккаласига ҳам Худонинг Ўзи Инжилни берган эди. Бутрус ўз мактубида Павлус ҳақида шундай дейди: “Севикли биродаримиз Павлус ҳам ўзига берилган донолик билан сизларга қандай ёзган бўлса, худди шу каби Раббимизнинг сабр-тоқатини қутулиш фурсати деб ҳисобланглар. Павлус ҳамма мактубларида бу мавзулар ҳақида гапиради-ку. Уларда тушуниш қийин бўлган баъзи мавзулар борки, жоҳил ва саботсиз кишилар бошқа муқаддас ёзувларни бузганларидек, уларни ҳам бузиб талқин қиладилар. Бу эса уларни ҳалокатга йўлиқтиради.” (2 Бутрус 3:15-16). Эътибор берсангиз Павлус ёзган айрим нарсалар Бутрусга ҳам тушунишга қийин бўлган экан. Чунки руҳий ҳақиқатлар фақат Муқаддас Руҳ ваҳийси ва кўмаги орқали тушунилади. Муқаддас Руҳга эга бўлмаган ва Муқаддас Руҳга эргашмайдиган киши бундай ҳақиқатларни била олмайди (1 Коринфликларга 2:11-16).


1:19-оят

Лекин Рaббимиз Исонинг укaси Ёқубдaн бошқa ҳaворийлaрнинг ҳеч бирини кўрмaдим”.

Павлус бошқа ҳаворийларни учратмадим, фақат Раббимиз укаси Ёқубни учратганини айтяпти. Ёқуб Қуддусдаги масиҳийлар жамоати чўпони эди, шундай қилиб Павлус Қуддусда бўлганида уни кўрган бўлиши керак. Бошқа ҳаворийлар эса ўша вақтга келиб, турли жойларга тарқалиб, ўша ерларда хушхабарни воизлик қилиб юрган бўлиши керак.

No comments: