2009-03-17

Галатияликларга ёзилган мактуб талқини (1:20-24)

1:20-оят
“Мен сизлaргa нимa ёзaётгaн бўлсaм, Xудо шоҳид, ёлғон эмaс.”

Мен бу ёзган сўзларимда сизларни алдамадим ва бунга Худо гувоҳ ёки шоҳид, деяпти Павлус. Исо “Мен ҳақиқатман” деди, Исога ишониб, Унга эргашувчиларнинг ҳаётида ёлғон бўлиши керак эмас. Бунда бизга Муқаддас Руҳ ёрдам беради, яъни бизнинг гуноҳкор табиатимизни кучсиз қилади ва янги ижод бўлган, ичимиздаги янги табиатни кучли қилади. Шунинг учун бизда гуноҳга нисбатан нафрат пайдо бўлади ва доим Худога итоат қилиш истаги ичимизда бўлади.

1:21-оят
“Ундaн сўнг Сурия вa Киликия мaмлaкaтлaригa бордим.”

Шундан кейин Павлус Сурия ва Киликия ўлкаларига жўнайди. Яъни унга Худо нимани буюрган бўлса, ўшани бажаради.

1:22-24-оятлар
“Яҳудия ўлкaсидaги Мaсиҳ жaмоaтлaри эсa мени шaxсaн тaнимaс эдилaр. Улaр фaқaт: у бир вaқтлaр бизлaргa жaбр-зулм қилиб юргaн киши эди, энди илгaри илдизи билaн қуритмоқчи бўлгaн имонни ўзи тaрғиб қилмоқдa, дегaн гaплaрни эшитaр, мен учун Xудони улуғлaр эдилaр.”

Павлус бошқа ўлкаларда бўлиб, у ерда хизмат қилгани туфайли Яҳудиядаги масиҳийлар уни кўрмаганди ва танимасди.
Яҳудиядаги масиҳийлар “илгари бизларни қувғин қилган одам, энди шу имон ҳақидаги хабарни ваъз қиляпти деган гапларни эшитишарди. Шу ерда ҳам, илгари Павлус масиҳийларни ва имонни бузиб ташлашни истагани ёзилган. Кейин эса Худо уни ўзгартириб, ундан Масиҳни тарғиб қиладиган одам қилди. Худога шон-шарафлар бўлсин!
Имон (ишонч) – Муқаддас Китобда бу сўз Раббимиз Исо Масиҳга ва У хочда қилган ишига ишонишни билдиради. Исо хочда бизнинг ўрнимизга ўлди ва ўша ерда ўрин алмашиш содир бўлди, яъни Исо бизга тегишли нарсаларни олди ва бизга Ўзига тегишли нарсаларни берди; бизнинг гуноҳимиз жазосини Исо тортди, биз эса Исо эга бўлган нарсаларга эга бўлдик, буларнинг айримлари: севги, тинчлик, солиҳлик ва Худо билан муносабатдир.
Шу Яҳудиялик масиҳийлар Павлус ҳақида эшитиб, Худони улуғлашди. Эсингизда бўлсин: фақат Исога ишониш орқали биз ҳамма нарсага эришамиз. Бунда биз бошқа нарсаларга ёки кимсаларга ишонмасдан, фақат ягона Исога ишонишни назарда тутамиз.

No comments: