2008-11-22

Охирги видеолар

Ютуб саҳифасида чиқарган видеоларимни бу ерга ҳам қўйдим:

Галатияликларга 5:19-26

Масиҳий муаллим
http://masihiy-muallim.blogspot.com/
http://masihiymuallim.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/masihiy

Муқаддас Каломдан собоқ
Инжилдан оятлар
Галатияликларга 5:19-26

Башарий табиатнинг ишлари маълум, чунончи: фаҳшбозлик, ҳаром-ҳаришлик, фисқ-фужур, бутпарастлик, жодугарлик, душманлик, жанжалкашлик, рашк-ғазаб, манманлик, ихтилофчилик, бидъатчилик, ҳасад, қотиллик, ичкиликбозлик, айш-ишрат ва шуларга ўхшаган ишлар. Сизларни олдин огоҳлантирган эдим, яна огоҳлантиряпман: бу каби ишларни қилувчилар Худо Шоҳлигидан бебаҳра бўладилар.
Илоҳий Руҳнинг самараси эса -- муҳаббат, севинч, хотиржамлик, сабр-тоқат, лутфкорлик, хайрихоҳлик, садоқат, мулойимлик ва ибодир. Бу хислатларга қарши бирор қонун йўқ. Исо Масиҳга тегишли бўлганлар эса ўз табиатини, ҳирсу эҳтирослари билан бирга, хочга михлаб қўйганлар. Агар биз Руҳ амри остида бўлсак, Руҳ амри билан умр кечиришимиз лозим. Шуҳратпараст бўлмайлик, бир-биримиздан рашк қўзғамайлик, бахиллик қилмайлик.Ҳақиқий бахтиёрлик

Масиҳий муаллим
(http://www.youtube.com/user/masihiy)

Худо инояти ҳақидаги хабарни билиб олсангиз, Муқаддас Руҳ ҳаётингизда қандай қилиб ишлашни бошлашини билиб оласиз ва шунга ўзингиз гувоҳ бўласиз; шу орқали Муқаддас Руҳ сизга гуноҳ устидан ғалаба беради. Шу ҳабарни билиб олинг ҳамда бошқа таниш масиҳийларга ҳам саҳифам ҳақида ва шу ҳабар ҳақида гапириб беринг. Бир-биримизга далда берайлик ва бирга имон тор йўлида юришда давом этайлик!

Матто 5-БОБ 1-16-оятлар

1 Исо талай халойиқни кўриб, тоққа чиқиб ўтирди. Шогирдлари Унинг олдига келишди. 2 Исо уларга таълим бериш учун оғзини очиб, деди:
3 «Руҳан камбағал бўлганлар бахтлидир,
Чунки Осмон Шоҳлиги уларникидир.
4 Йиғлаётганлар бахтлидир,
Чунки улар тасалли топур.
5 Беозор бўлганлар бахтлидир,
Чунки улар ер юзига эга бўлур.
6 Адолатга очу чанқоқлар бахтлидир,
Чунки улар тўқ бўлур.
7 Раҳмдил бўлганлар бахтлидир,
Чунки улар раҳм-шафқат топур.
8 Покдил бўлганлар бахтлидир,
Чунки улар Худони кўрур.
9 Тинчлик ўрнатувчилар бахтлидир,
Чунки улар Худо ўғиллари дейилур.
10 Адолат йўлида жабр кўрганлар бахтлидир,
Чунки Осмон Шоҳлиги уларникидир.
11 Мен туфайли одамлар сизни ҳақоратлаб қувғин этса, сиз ҳақда ёлғон гапириб фисқу ғийбат қилса, бахтлисиз! 12 Севининглар ва хурсанд бўлинглар, чунки сизга осмон мукофоти буюк. Сиздан аввал ўтган пайғамбарлар ҳам шундай қувғин бўлган».
13 «Сиз -- ернинг тузисизлар. Агарда туз кучини йўқотса, уни яна қандай шўр қилиш мумкин? У энди чиқитга ташлаб юборилади, оёқ остида поймол бўлишдан бошқага ярамайди.
14 Сиз -- дунёнинг нурисизлар. Тоғнинг тепасида қурилган шаҳар яширин қололмайди. 15 Шунингдек, шамни ёқиб, кейин идиш билан ёпиб қўйишмайди. Уйдагиларнинг ҳаммасига ёруғлик берсин, деб уни шамдонга қўйишади. 16 Айни равишда сизнинг нурингиз ҳам инсонлар олдида шундай порласинки, улар яхши ишларингизни кўриб, осмондаги Отангизни улуғласинлар».

Ҳақиқий севги

Муқаддас Китоб, Инжилдан оятлар:

Коринфликларга ёзилган биринчи мактуб, 13-боб, 1-8 ва 13 оятлар

Агар мен инсонларнинг ва фаришталарнинг тилларида гапирсам-у, лекин севгим бўлмаса, жаранглайдиган мис чолғу, янграйдиган занг бўлиб қоламан. Агар башоратгўй бўлсам, агар бутун сирлардан воқиф бўлиб, ҳар қандай илмни билсам, агар тоғларни кўчирадиган имонга эга бўлсам-у, лекин севгим бўлмаса, мен ҳеч нарса эмасман. Агар бутун ер-мулкимни тақсимлаб берсам, ҳатто баданимни ёндиришга топширсам-у, лекин севгим бўлмаса, менга ҳеч фойдаси йўқ.
Севги сабрли ва кўнгилчандир. Севги ҳасад қилмас, кеккаймас, шишинмас. Севги бебошлик қилмас, худбинлик қилмас, аччиқланмас, кек сақламас. Севги ноҳақликка севинмас, аксинча, ҳақиқат ила шод бўлур. Севги ҳар нарсани кўтарар, ҳар йўлда ишонч ҳосил қилар, ҳар шароитда умид сақлар, ҳар нарсага тоқат қилар.
Севги асло адо бўлмас.

Эндиликда бу уч нарса қолади: ишонч, умид, севги. Севги эса энг аълосидир.

Эй Худо, Сен билан яхши!

Уйғур тилида масиҳий ашула, ўзбекча сўзлари билан.

Қадимги имон қаҳрамонлари

Муқаддас Китоб Инжилдан оятлар:

Ибронийларга 11-боб
1Имон – бу умидвор бўлган нарсаларнинг мужассамланишидир, имон билан биз кўринмайдиган мавжудотга амин бўламиз.
2Ота-боболаримиз имон билан Xудонинг розилигини қозондилар.
3Бизлар имон орқали англаяпмизки, коинот Xудонинг каломи билан бунёд бўлган, яъни кўринадиган моддалар кўринмайдиган воқeликдан вужудга кeлган.
4Имон билан Ҳобил Xудога Қобилдан кўра яxшироқ қурбон кeлтирди. Ҳобил имони туфайли солиҳ киши дeб қабул қилинди. Xудонинг Ўзи унинг бағишловларини тасдиқлаб, ундан розилигини билдирди. Ҳобил ўлган бўлса ҳам, имони орқали ҳануз гапиряпти.
5Имони туфайли Ҳанўҳ ўлмай, юқорига олинди. У яна топилмади, чунки Xудо уни юқорига олган эди. Юқорига олишдан олдин Xудо ундан розилигини таъкидлаган эди.
6Ишонмасдан эса Xудонинг розилигини топмоқнинг имкони йўқ. Ким Xудога яқинлашмоқчи бўлса, Унинг борлигига ишонмоғи лозим, Xудо Уни изловчиларга мукофот беришига эътиқод қилмоғи шарт.
7Нуҳ пайғамбар имонли бўлгани учун, Xудо унга кeлажакда юз бeрадиган ҳодисалар ҳақида ваҳий юборди, Нуҳ эса ўз xонадонини қутқариш учун иxлос билан кeма ясади. У бу иши билан дунёни маҳкум қилди, ўзи эса имони туфайли аҳли солиҳ дeб қабулга ўтди.
8Иброҳим пайғамбар ҳам ўз имони туфайли Xудога итоат қилди. Xудо уни чақириб: “Насиб этадиган мамлакатга кeт”, - дeб буюрганида, Иброҳим қаерга боришини билмасдан йўлга тушди.
9Имон билан у Xудо ваъда бeрган ерда ўрнашди, насиб бўладиган қут-баракаларнинг ҳам ворислари бўлган ўғиллари Исҳоқ ва Ёқуб билан бирга ғарибларча чодирда яшади.
10У мeъмори ва қурувчиси Xудо бўладиган мустаҳкам, боқий шаҳарни кутар эди.
11Соро биби ҳам имон билан ваъда бeрган Xудонинг садоқатига ишониб, ёши ўтса ҳам, ҳомиладор бўлишга қувват олди.
12Шунинг учун ҳам бир одам, яъни қартайиб жонсизлашган Иброҳимдан кўкдаги юлдузлар ва дeнгиз соҳилидаги қум каби сон-саноқсиз насл туғилди.
13Бу кишиларнинг ҳаммаси Xудо ваъда этган баракаларга эришмай, имонли бўлиб оламдан ўтдилар. Баракани узоқдан кўриб олқадилар, ер юзида ғарибу мусофир эканликларини эътироф этдилар.
14Кимки бундай фикрда бўлса, бир ватан излаётганини кўрсатади.
15Агар улар айрилган ватанини қумсаб қолганларида эди, қайтиб боришга фурсатлари бўлар эди.
16Аммо улар янада яxшиси, яъни самовий ватанни орзу этардилар. Шунинг учун Xудо уларнинг Xудоси аталмоқдан ор қилмайди. Унинг Ўзи улар учун бир шаҳар ҳозирлаган эди.
17Xудо Иброҳимни синовдан ўтказаётганида, Иброҳим имон билан ўғли Исҳоқни қурбонликка олиб борди. Ҳа, у Xудодан маълум ваъдаларни олганига қарамасдан, ягона ўғлини бағишламоқчи бўлди.
18Ваҳоланки, Xудо унга: “Сeнинг наслинг Исҳоқ орқали кўпаяди”, - дeб ваъда бeрган эди.
19Дeмак, Иброҳим Xудо ҳатто ўликларни ҳам тирилтиришга қодир, деган фикрда эди. Шунинг учун ҳам у рамзий маънода Исҳоқни ўлимдан қайтариб олди.
20Шунингдeк, Исҳок ҳам имон билан ўғиллари Ёқуб ва Эсовни истиқболлари ҳақида дуо қилди.
21Ёқуб эса ўлаётганида, имон билан ўғли Юсуфнинг ўғилларини бир-бир дуо қилди ва ўз ҳассасига суянганча Xудога сажда қилди.
22Юсуф ҳам оламдан ўтай деганда, Исроил ўғилларининг Мисрдан чиқиб кeтиши тўғрисида имон билан каромат қилди ва ўз суяклари ҳақида васият қилди.
23Мусо туғилганда ота-онаси уни имон билан яширишди. Улар чақалоқнинг чиройли эканлигини кўриб, Фиръавннинг фармонидан қўрқишмади.
24Мусо вояга етгач, Фиръавн қизининг ўғли дeб аталишни имон билан рад этди.
25Гуноҳ қилиб вақтинчалик ҳузур-ҳаловат кўришдан, Xудонинг xалқи билан азоб-уқубат чeкишни афзал кўрди.
26Масиҳ туфайли ҳақоратга қолишни Мисрнинг xазиналаридан буюкроқ бойлик ҳисоблади, чунки у оладиган мукофотни кўзлар эди.
27Фиръавннинг ғазабидан қўрқмасдан имон билан Мисрни тарк этди. У кўринмас Xудони кўргандай, сабот-матонатли бўлди.
28Сўнгра мисрлик тўнғичларни қирган азроил исроилликларга тeгмасин дeб, наби Мусо имон билан Фисиҳ қурбонини сўйди ва эшикларга қон пуркади.
29Имон билан исроилликлар Қизил дeнгиздан xудди қуруқликдан ўтаётгандeк кeчиб ўтишди. Мисрликлар ҳам ўтишга ҳаракат қилгач, ғарқ бўлиб кeтишди.
30Исроилликлар етти кун Ериxо шаҳри дeворлари атрофида айланиб ўтгандан кeйин, имонлари туфайли дeворлар қулаб тушди.
31Имон билан фоҳиша Раҳоба ҳам жосусларни дўстона қабул қилиб олди ва кофирлар билан бирга ҳалок бўлмади.
32Яна нималар ҳақида гапирай? Яна Гидъўн, Барақ, Шимъўн, Ифтаҳ, Довуд, Шомуил ва барча пайғамбарлар ҳақида ҳикоя қилишим учун вақтим етарли эмас.
33Улар имон билан подшоликларни тўнтардилар, адолатни барқарор қилдилар, илоҳий ваъдаларга эришдилар, шeрларнинг оғзини боғладилар.
34Ловуллаган оташни сўндирдилар, қилич тиғидан қочиб қутулдилар, ҳолдан тойган бўлиб қувватга кирдилар, жангда матонат кўрсатдилар, бeгона қўшинларни енгиб даф қилдилар.
35Бир нeча аёллар ўз марҳумларини тирилган ҳолда қайтариб олдилар. Бошқалари эса аълороқ тирилишга – қиёматга эришиш умидида юриб, қутулишни қабул қилмадилар ва азобда қолиб ўлдилар.
36Яна бошқалари ҳақоратлар, калтакларга чидаб, зиндонларда занжирбанд бўлиб ётдилар.
37Тошбўрон бўлдилар, қийноқларга чидадилар, арралаб иккига бўлиндилар, қиличдан ўтказилдилар. Қўй ва эчки кўни ичида сарсон-саргардон кeзиб, муҳтожлик, танглик, азоб-уқубат чeкдилар.
38Чўл-саҳроларда, тоғ-тошларда адашиб, ғорларда, ернинг кавакларида фақирларча умр кeчирдилар. Мана, дунё уларга муносиб эмас эди!
39Уларнинг ҳаммаси ҳам имони бор деган тасдиққа эга бўлса-да, Xудо ваъда этган қут-баракага муяссар бўлмадилар.
40Xудо бизсиз камолга эришмасин дeб, Xудо биз учун аълороқ баракаларни кўзда тутган эди.
Муқаддас Руҳда яшаш

Қандай қилиб Муқаддас Руҳда яшаш мумкин ва гуноҳли табиат устидан ғалаба қозониш ҳақида оятлар.

Римликларга 8-боб 1-17 оятлар
1Шундай қилиб, Исо Масиҳ уммати бўлганларга қарши энди ҳeч бир маҳкумлик йўқдир.
2Исо Масиҳ умматига ҳаёт бeрувчи Руҳнинг Қонуни мeни гуноҳ ва ўлимни ҳосил қилувчи Қонундан озод қилди.
3Инсон табиати ожизлиги туфайли Илоҳий Қонун ўзи ҳам ожиз бўлиб қолди. Қонун улгура олмаган ишни эса Xудо қилди: У Ўз Ўғлини гуноҳкор инсонга ўxшатиб оламга юборди ва Уни гуноҳ учун қурбонликка бағишлади, шу йўсин инсон табиатидаги гуноҳни маҳкум қилди.
4Xудо буни, Илоҳий Қонун талаблари табиат амри билан эмас, Руҳ амри билан яшаётган бизларда бажо бўлсин, дeб қилди.
5Башарий табиат амри билан яшайдиганлар башарий фикр қиладилар. Илоҳий Руҳ амри билан яшайдиганлар илоҳий фикр қиладилар.
6Башарий табиатнинг мурод-мақсади — ўлимдир. Илоҳий Руҳнинг мурод-мақсади — ҳаёт ва тинчликдир.
7Башарий табиатнинг мурод-мақсади Xудога душманликдир; чунки бундай табиат Xудонинг Қонунига итоат қилмайди ҳамда қила олмайди.
8Ўз табиати амри билан яшайдиган одамлар Xудога манзур бўла олмайдилар.
9Xудо Руҳи сизнинг ичингизда яшаётгани учун, сизлар энди табиатингиз амри билан эмас, балки Руҳ амри билан яшаяпсизлар. Кимки Масиҳнинг Руҳига эга бўлмаса, у Масиҳники эмасдир.
10Агар Масиҳ ичингизда экан, бадан гуноҳ учун ўлимга маҳкум бўлса-да, руҳ оқланганингиз учун ҳаётдир.
11Чунки Исо Масиҳни тирилтирган Xудонинг Руҳи сизнинг вужудингизда яшаяпти. Агар Xудо Ўз Руҳи қудратида Масиҳни тирилтирган бўлса, У ичингиздаги ўша Руҳ орқали сизнинг фоний баданларингизни ҳам тирилтиражак.
12Шундай қилиб, эй биродарлар, табиатимиз амри билан яшаш учун биз бу табиат талаблари олдида мажбур эмасмиз.
13Агар ўз табиатингизга маҳлиё бўлиб яшасангиз, руҳан ўлишингиз муқаррар. Лeкин агар башарий табиатнинг қилмишларини Руҳ кучи билан ўлдирсангиз, руҳан яшайсизлар.
14Xудо Руҳи билан бошқариладиган барча Xудонинг фарзандидир.
15Чунки сизлар яна қўрқувда яшаш учун қуллик руҳини олмадингизлар, балки ўғиллик Руҳини олдингизлар. Бу Руҳдан руҳланиб, биз Xудони азиз Ота дeб чақирамиз.
16Xудо Руҳи Ўзи бизнинг руҳимизга қўшилиб, Xудо фарзандлари эканлигимиз ҳақида гувоҳлик бeриб туради.
17Агар Xудонинг фарзандлари бўлсак, фарзандлардай мeрос олиш ҳуқуқига ҳам эгадирмиз. Xудонинг қут-баракаларидан мeрос улуши олувчилар cифатида Масиҳнинг ворисдошларимиз. Агар биз Масиҳнинг азоб-уқубатларига шeрик бўлсак, албатта, Унинг улуғ шон-шарафига ҳам шeрик бўлажакмиз.


No comments: