2008-01-03

Римликларга 7-боб

Қонун ва гуноҳ (Римликларга 7:1-6)

1Қонунни билувчиларга сўзим (Павел Мусо Қонуни ҳақида гапиряпти, бироқ бу сўз турли диний қонунларга ҳам таалуқлидир): эй биродарлар (у имонлиларга гапиряпти), одам тирик экан қонун унинг устидан ҳоким эканини наҳот билмасангиз? (киши қонун бўйича яшашга ҳаракат қилганда, қонун унинг устидан ҳукмронлик қилади. Минг афсуслар бўлсинки, муқаддасланиш жараёнида хоч қандай маънога эга эканлигини тушунмасдан, жуда кўп масиҳийлар қонун бажариш орқали Худо учун яшашга ҳаракат қиляптилар. Имонли киши шуни тушуниши керак: у фақат иккита усул билан Худо учун яшаши мумкин, яъни иноят ёки қонун бўйича яшаши мумкин. Агар имонли киши муқаддасланиш жараёнида хочнинг маъносини тушунмаса [зеро хоч ғалабага етакловчи ягона воситадир], унда у автоматик равишда қонун остида бўлади, бу эса мағлубиятни кафолатлайди).

2Масалан, эрли xотин эри тирик экан, қонун бўйича унга боғлиқдир (бу ерда Павел никоҳ (турмуш) қонунини мисол қилиб келтиряпти). Лeкин эри ўлса, xотин боши боғлиқлик қонунидан озод бўлади. (яъни энди аёл киши озод ва яна турмуш қуриши мумкин).

3Шунинг учун, эри тирик xотин бошқа эрга тeгса, у зинокор саналади (бундай ҳолатда Худонинг назарида аёлнинг иккита эри бор ҳисобланади; шу мисолни келтириш орқали Муқаддас Руҳ Павел орқали бизга буюк ҳақиқатни очиб беради: кўп масиҳийлар руҳий зино қилиб яшаяптилар; улар Масиҳ билан никоҳланган бўлсалар-да, аслида бошқа хўжайинга, яъни “қонунга” хизмат қиляптилар; бу жуда ҳам кучли қиёслашдир!). Аммо эри ўлса (Исо Масиҳ қонунни бутунлай ва тўлиқлигича бажаргани учун энди қонун ўлди), xотин қонундан озод бўлади (агар эр ўлса, аёл киши бошқа эркакка тегиб унга хизмат қилишга эркли бўлади; Масиҳ Мусо Қонунини қониқтирди ва шунинг учун қонун имонли киши учун ўлик, демак қонун имонли ҳаётида ўрин эгалламайди ва имонли Масиҳга хизмат қилишга эрклидир) ва бошқа эрга тeгса ҳам, зино қилган ҳисобланмайди. (энди имонли Масиҳ билан никоҳланган ва қонун олдида ҳеч ҳам қарздор эмас).

4Шунга ўxшаб, сизлар ҳам, эй биродарларим, Бошқасига (Масиҳ ҳақида гап кетяпти), яъни қайта тирилган Масиҳга тeгиб (биз Исо билан янги ҳаёт кучида қайта тирилдик, ҳамда У бизнинг ҳамма муҳтожликларимизни ўшанда қондиргани, ҳозир қондириши ва келажакда ҳам қондираверишини биз аниқ тушуниб олишимиз керак; У биз учун хочда қилга ишини доим эсда тутиб, шунинг асосида фақат Исога назар ташлаймиз) ва Масиҳ баданининг бир қисми бўлиб (аниқроғи: Масиҳ бадани орқали биз Илоҳий Қонун олдида ўлдик; бу ибора Масиҳнинг хочда михлангани ҳақида сўзлайди, шу иш орқали Исо биз талабларини бажара олмаган қонунни талабларини тўлиқлигича қондирди; Масиҳ буни биз учун қилди; шундай қилиб, қонунни ҳар тарафлама бажариш орқали масиҳий энди қонун олдида ҳеч ҳам қарздор эмас, фақат Масиҳга ва У хочда бажарган иши олдида мажбуриятимиз бор), Илоҳий Қонун олдида ўлган ҳисобидасиз (қонун ўлик эмас, балки биз қонунга нисбатан ўликмиз чунки унинг таъсирига нисбатан ўликмиз; демак биз қонун орқали Худо учун яшашга ҳаракат қилишимиз керак эмас дегани, қонун деганда Мусо Қонуни ёки бошқа одамларнинг қонунлари ёки ўзимиз ўйлаб топган қонунларни назарда тутяпмиз; биз ҳар қандай қонунга нисбатан ўлик бўлишимиз керак). Бу эса Xудо йўлида самарали бўлишимиз учундир. (имонли киши яхши мева ёки ҳосил келтириши учун у доимий равишда хочга қараши шарт; Масиҳ ва хочда қилинган иш ҳеч қачон ажратилиши керак эмас; ким-ки шундай қиладиган бўлса, у “бошқа бир Исони” ваъз қиляпган бўлади [2-Коринфликларга 11:4]).

5Зeро биз ирсий табиатимиз амри билан яшаган вақтлар (бу ерда киши нажот топмаган пайти хақида ёки масиҳий киши гуноҳ қудратини енгиш учун ўз кучи билан яъни гуноҳкор танаси билан ҳаракат қилган пайти ҳақида гап кетяпган бўлиши мумкин), Илоҳий Қонун ошкор қилган (қонун таъсирида гуноҳ ошкор бўлиб қолади; қонун шу мақсадда ҳам берилган эди, бунда бу Худо Қонуни ёки одамлар қонуни бўлиши мумкин; бу билан қонун ёмон ёки ёвуз демоқчимасмиз, чунки қонун ёмон эмас; қонунда ғалаба йўқ, фақат у орқали гуноҳ ва унинг жазоси намоён бўлади) гуноҳкор эҳтирослар (гуноҳкор табиат қудрати остида бўлиш ҳақида ва гуноҳкор табиат эҳтирослари ҳақида гап кетяпти) аъзойи баданимизда амал қилар ва ўлим учун замин ҳозирлар эди. (имонли киши қонун бажариш билан Худо учун яшамоқчи бўлса, бунинг натижаси гуноҳ ва мағлубият бўлади, зеро бу фақат шундай натижага олиб келади; афсуски кўпчилик имонлилар айнан шундай йўл билан яшаяптилар. Яна қайтариб айтамизки, агар имонли киши муқаддасланиш жараёнида хоч қандай ўринга эгалигини тушунмаса, унда у қонун бажариш билан Худо учун яшашга ҳаракат қилади; ҳозирги кунларда кўпчилик жамоатлар иноят остидамиз, деб ўйлайдилар, лекин аслида улар қонун остида яшаяптилар, чунки улар хочни тушунмайдилар).

6Энди эса илгари бизни боғлаб турган (илгари гуноҳ табиати бизни боғлаб турарди) Қонун қаршисида ўлиб (Масиҳ билан хочда ўлиш орқали қонун учун ҳам ўлган бўламиз), Қонундан озод бўлдик (қонуннинг адолатли талабларидан озод бўлдик, чунки Масиҳ қонун жазосини тўлади). Шундай қилиб, биз эски ҳарфма-ҳарф йўл билан эмас (бу Мусо қонунига оид гаплар; кўп замонавий имонлилар Мусо қонуни билан яшамаяпмиз дейиши мумкин, лекин илгари айтганимиздек, аган имонли киши муқаддасланиш жараёнида хоч қандай ўринни эгаллашини тушунмаса, унда у ўша эск қонун остида яшаётган бўлади), балки янги Руҳ йўли билан юриб, Xудога xизмат қилмоқдамиз. (бу ерда инсон руҳи эмас, балки Муқаддас Руҳ ҳақида гап кетяпти; масиҳий энди янги йўл билан ҳаёт кечиради – бу Масиҳга ишониш ва бизнинг ўрнимизда хочда қилган ишига ишонишдан иборат; мана шу доимий ғалабамизга кафолат бўлади).(давоми бор...)

No comments: