2007-11-25

Ҳақиқий ток

Ҳақиқий ток

Юҳанно 15:1-8
1 «Мен ҳақиқий токман, Отам эса Боғбондир.
2 Мендаги ҳосил бермайдиган ҳар бир новдани У кесиб ташлайди. Ҳосил берадиган ҳар бир новдани эса, яна кўпроқ ҳосил берсин деб, хомток қилиб тозалайди.
3 Менинг сизга айтган сўзим орқали сизлар ҳозирдан тозасизлар.
4 Мен билан алоқада бўлинглар, шунда Мен сизлар билан алоқада бўламан. Токда қолмаган новда ўз-ўзидан ҳосил беролмайди; шу сингари агар сизлар Мен билан алоқада қолмасангизлар, ҳосил беролмайсизлар.
5 Мен – ток, сизлар – новдасизлар. Ким Мен билан алоқада бўлиб, Мен у билан алоқада бўлсам, у кўп ҳосил беради. Менсиз ҳеч нарса қилолмайсизлар.
6 Ким Мен билан алоқани узса, новда каби ташлаб юборилади ва қурийди. Бундай новдаларни эса териб, ўтга улоқтириб ёндиришади.
7 Агар сиз Мен билан алоқада бўлиб, сўзларимни қалбингизга жо қилсангизлар, истаганингизни сўранглар, эришасизлар.
8 Сизлар кўп ҳосил берсангиз, Отам улуғланади, сизлар эса Менинг шогирдларим бўласизлар».


1 «Мен ҳақиқий токман (яъни Исо ҳақиқий Исроил ҳамда ҳақиқий жамоат ва ҳақиқий Одамдир; энг муҳими ягона Исо ҳаёт манбаидир), Отам эса Боғбондир. (Худо Ота ҳақида айтилган сўзлар, Ота токка қарайдиган боғбон бўлибгина қолмасдан, балки ток Эгасидир ҳам).

2 Мендаги (нажот топиш учун биз Исо Масиҳда бўлишимиз керак, бу эса Исо хочда қилган ишига ишониш ҳақида айтилган) ҳосил бермайдиган (ҳаётимизда ҳосил ёки мева пайдо бўлишини фақат Муқаддас Руҳ таъминлаб беради; Руҳ буни Исонинг якунлаган ишига асосланиб бажаради, биз эса ўз томонимиздан имонимизни доим хочга қаратишимиз керак) ҳар бир новдани (имонлини) У кесиб ташлайди (агар имонли киши хочни рад этса, охири оқибатда у Исо танасидан кесиб ёки олиб ташланади). Ҳосил берадиган ҳар бир новдани эса (Масиҳ ва хоч ҳақида қандайдир тушунчага эга бўлган имонлини), яна кўпроқ ҳосил берсин деб (имонли кишининг имони тўлиқ хочга қаратилгандагина Муқаддас Руҳ керакли мева ёки ҳосилни пайдо қилдиради [Рим. 8:1-2, 11]), хомток қилиб тозалайди. (шу имонлининг имони тўлиқлигича хочга қаратилган бўлиши учун керакли ҳар қандай усулларни Худо ишлатади).

3 Менинг сизга айтган сўзим орқали сизлар ҳозирдан тозасизлар. (жавоб ҳар доимгидек Худо Каломида топилади; Муқаддас Каломнинг асосий мазмуни “Исо Масиҳ ва Унинг хочда михланганидир”).

4 Мен билан алоқада бўлинглар (доим фақат Исога ва У хочда биз учун бажарган ишига қарашимиз керак), шунда Мен сизлар билан алоқада бўламан (агар имонимиз доим хочга қаратилган бўлса, демак биз лойиғича Исода бўламиз; ана ўшандагина У албатта биз билан алоқада бўлади). Токда қолмаган (Исода бўлиш учун бизга керак бўлган ҳар қандай нарса ва керакли жавоб фақат Масиҳда ва хочда топилишини тушунишимиз керак; биз ҳеч қачон Масиҳ ва хочни бир-биридан ажратишимиз керак эмас [1-Кор.1:23-; 2:2]) новда (имонли) ўз-ўзидан ҳосил беролмайди (киши ўзини ўзи муқаддаслай олмайди! бунинг иложи йўқ); шу сингари агар сизлар Мен билан алоқада қолмасангизлар, ҳосил беролмайсизлар.

5 Мен – ток (жамоат эмас, аллақандай воиз эмас, ҳатто қандайдир таълимот ҳам эмас, балки фақат Масиҳ токдир), сизлар – новдасизлар (имонлилар). Ким Мен билан алоқада бўлиб, Мен у билан алоқада бўлсам, у кўп ҳосил беради (шуни яна айтайлик: Худодан қабул қиладиган ҳамма нарсалар Масиҳ ва хоч орқали бизга келади; шу сабаб билан имонимиз доим хочга қаратилган бўлиши керак; ўшанда Муқаддас Руҳ ҳаётимизда мева келтира бошлайди; буни амалга оширишнинг бошқа йўли йўқ!). Менсиз (яъни Исо биз учун хочда қилган иши) ҳеч нарса қилолмайсизлар. (имонли киши шу сўзларни қайта-қайта такрорлаши керак)

6 Ким Мен билан алоқани узса (хочни қабул қилишдан бош тортса; бундай ҳолда ушбу киши “ўзга Исога” хизмат қиляпган бўлади [2-Кор. 11:4]), новда каби ташлаб юборилади (яъни ҳаёт манбаидан ажратиб ташланади) ва қурийди (имонли киши лойиқ равишда Масиҳга ва хочга ишонмаса, у охири қуриб қолади). Бундай новдаларни эса териб, ўтга улоқтириб ёндиришади. (бу сўзларнинг маъносига эътибор беринг; агар имонли киши лойиқ равишда Масиҳга ва хочга ишонишда давом этмаса, бунинг натижасида у абадий дўзаҳга тушади).

7 Агар сиз Мен билан алоқада бўлиб (ўз ишончингизни Масиҳда ва хочда асосланг), сўзларимни қалбингизга жо қилсангизлар (чиндан ҳам Худо Каломи “Масиҳ ва хоч” ҳикоясидир), истаганингизни сўранглар, эришасизлар. (Масиҳга ва хочга лойиқ равишда ишонган имонли фақат Худо иродасини истайди; мана шу Худо иродаси ёки истаги амалга оширилиши кафолатланади).

8 Сизлар кўп ҳосил берсангиз (яъни Исо бекорга ўлмаган дегани, балки Унинг хочдаги ўлими натижаси “кўп ҳосил” демакдир), Отам улуғланади (имонли киши ишончини тўлиқлигича фақат Исога ва хочга қаратиши керак), сизлар эса Менинг шогирдларим бўласизлар». (Луқо 9:23-24).

No comments: