2007-10-08

Забурдан 72-сано

АСАФ САНОСИ

1 Исроилга, ҳа, барча дили покларга
Худо доим ҳимматлидир.
2 Менинг эса оёқларим қоқила ёзиб,
Товонларим тойишига оз қолган эди.
3 Мен фосиқлар соғломлигини кўрдим,
Мақтанчоқлар ҳолига ғашим келди.
4 Улар ўлгундек изтироб чекмайди,
Танлари эса соппа-соғломдир.
5 Уларда халқ дарди йўқ,
Бошқа одамлардай балога йўлиқмайдилар.
6 Гарданларига мағрурлик мунчоғин тақиб,
Зўравонлик либосига безанганлар.
7 Кўзлари семизликдан қисилиб қолган,
Кўнгилларидаги хаёллар дайдиб юради.
8 Мазах билан, кек сақлаб гапирадилар,
Кибр ҳам, жабр ҳам тушмас тилларидан.
9 Оғизларини кўкка кўтарганлар,
Забонлари эса ерда судралмоқда.
10 Ҳатто Худо халқи улар томон юз бурмоқда,
Уларда сув кўп экан, ичган қонар экан.
11 «Тангри қаердан билади?
Таолода билим бормикан?» – дейдилар.
12 Ана шундайдир бетавфиқлар,
Бу дунёда роҳат-фароғатдадирлар,
Давлатлари тобора ошиб боради.
13 Мен бекорга пок сақлабман юрагим,
Ҳалол қўлим-ла ишламоғим беҳуда экан!
14 Мен ҳар куни кулфатга йўлиқаман,
Субҳдан-субҳга адабимни еяпман-ку!
15 Агарда шундай сўзлайман, деганимда,
Сенинг ўғилларинг наслига хоинлик қилар эдим.
16 Буни қандай тушуниш керак деб ўйлаганимда,
Бу менга оворагарчиликдай туюлди –
17 То Тангрининг азиз маконига кириб,
Уларнинг хотимасини тушуниб олгунимча..!
18 Ҳа, Сен уларни тойғоқ ерларга қўйдинг,
Бехосдан туби йўқ жарликка улоқтирарсан.
19 Улар ногаҳон донг қотиб қолар,
Даҳшатдан супурилиб, барҳам топар.
20 Уйғонганда туш қандай эсдан учиб кетса,
Сен, ё Раббий, уларни шундай уйғотиб,
Бемаъни хаёлларини барбод қиласан.
21 Менинг юрагим қайнаб турганда,
Жон-таним азобда қолганда,
22 Мен нодон ва жоҳил бўлиб қолдим,
Сенинг олдингда ҳайвон каби эдим.
23 Бироқ мен доим Сен биланман,
Сен менинг ўнг қўлимдан тутиб турасан.
24 Маслаҳатинг ила менга йўл кўрсатиб,
Охирида мени шараф ила қабул қиласан.
25 Осмонда кимим бор Сендан бўлак?
Ерда ҳам Сендан ўзгасини истамайман.
26 Баданим, юрагим ҳолдан кетмоқда,
Илло Худо абадий дилим суянчиғидир,
Эзгулик қисматим Унинг Ўзидир.
27 Мана, Сендан узоқда қолганлар йўқолур,
Сенга хоинлик қилган ҳар бир кишини нобуд этасан.
28 Лекин мен учун Худога яқинлашмоқ яхшидир.
Унинг барча ишларини тарғиб қилай дейман,
Худойи Таолони ўзим учун паноҳ биламан.

No comments: