2007-06-23

Нажот топгандан кейин нима қилиш керак?

Энди нима қилишингиз керак

Албатта сиз ғалабакор масиҳий ҳаётини кечирмоқчи бўлсангиз керак, бунинг учун сизга айтган сўзларимга қулоқ солишингиз керак, бу кўрсатмаларим кейинги бир нечта бетларда ёзилган. Улар жуда ҳам аҳамиятли.

Сиз энди Исо Масиҳда “янги ижодсиз” (2-Коринфликларга 5:17). Шундай экан, юрагингизда Илоҳий табиат, яъни Худонинг табиати бор; бошқача қилиб айтганда Муқаддас Руҳ энди юрагингизда ва ҳаётингизда жой олди.

Энди бутун ҳаётингиз умуман ўзгача бўлади. Сиз барча гуноҳлардан покландингиз ва бу оламдаги энг буюк саёҳатга қадам қўйдингиз. Олдингизда бутунлай янги дунё очилади.

Энди ҳаётингизда ҳақиқий мазмун пайдо бўлди ва келажакка қўрқмасдан қарашингиз мумкин. Энди сиз Исо учун яшаш энг қизиқарли, энг қаноат ҳосил қилдирадиган, энг муфокотли ва энг ажойиб ҳаёт эканлигини билиб оласиз. Сиз ҳозирнинг ўзида қабул қилган ва ҳеч қачон тугамайдиган бу туҳфа билан қиёс келадиган бу дунёда ҳеч нарса йўқ.

Бироқ, дилингиз душмани бўлган шайтон сиз юрагингизни Исо Масиҳга топширганингизга хурсанд эмас; шунинг учун у қўлидан келган барча ишни қилиб, йўлингизга тўсқинликлар қўяди ва ҳатто сизни имондан қайтаришга ҳам ҳаракат қилади. Шунга қарамасдан, агар сиз диққат билан биз берадиган кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилсангиз, шайтон сизни орқага қайтара олмайди ва сиз мутлақ ғолиб бўласиз.

Ҳар куни Муқаддас Каломни ўқиш

Муқаддас Китобни биз ўқиб ўрганишимиз кераклиги Худонинг Каломида ёзилган. Юҳанно баён этган Хушхабарда (5:39) Исо шундай деган: “Сизлар Муқаддас Битикларни тeкширасизлар...”

Павлус Муқаддас Руҳ илҳоми билан Тимўтийга иккинчи мактуб ёзиб шундай деган: “Сeн эса ҳақиқат каломини адаштирмай, тўғрилик билан ўқит, ўзингни Xудога мақбул, ҳалол бир ишчи сифатида кўрсатишга ғайрат қил” (2-Тимўтийга 2:15). Киши Ҳақиқат Каломини тўғри кесиши ёки бошқача қилиб айтганда, ҳақиқий таълимотни билиши ва тушунишининг ягона йўли – Худонинг Каломини билишидир.

Муқаддас Каломни билишингиз сиз учун ягона энг муҳим машғулот ҳисобланади. Шунинг учун сиз шу машғулотга ҳар куни вақт ажратишингиз керак.

Исо шундай дейди: “Инсон биргина нон билан эмас, балки Xудонинг оғзидан чиққан ҳар бир сўз билан яшайди”. (Матто 4:4).

Бунинг маъноси шуки, жисмоний саломатлигингиз учун сизга табиий озиқ-овқат қандай керак бўлса, худди шундай равишда Худа Каломини ўрганиш ва тушуниш руҳий саломатлигингиз учун керакдир. Бошқача қилиб айтганда, сиз кунига уч марта овқатланишга қанчалик кўп аҳамият бағишлайдиган бўлсангиз, шунчалик даражада ҳар куни Худонинг Каломига диққат қилишингиз керак. Табиий овқат қанчалик муҳим бўлса, руҳий овқат ҳам шунчалик муҳим бўлиши керак.

Худо ҳақида билмоқчи бўлган ҳар қандай нарсани сиз Муқаддас Каломда топасиз. Худованд кўп йиллар давомида, кўп вақт ва куч сарфлаб Ўзининг Каломини бизга етқазди. Буни у бизниг фойдамиз учун қилгани ҳаммага ойдин бўлса керак. Бироқ, шунда ҳам Худованд мана шу ахбаротни бизнинг ичимизга солиб қўймайди. Агар сиз Худони билмоқчи, Уни тушунмоқчи ва У учун яшамоқчи бўлсангиз, ёки бошқача қилиб айтганда, Худо билан бутунлай аҳилликда яшамоқчи бўлсангиз, унда сиз кўрсатмалар китобини яъни Худонинг Каломини ўқишингиз ва ўрганишингиз керак.

Сиз кичкина чақалоқ бўлиб туғилганингизда, онангиз (ёки яна кимдир) сизга сут бериб боқишган. Агар улар шундай қилишмаганида эди, сиз ожиз бўлиб охири ўлиб қолган бўлар эдингиз. Бу дунёда ҳеч нарса озиқасиз ўсиб яшнамайди. Мана бугун сиз ҳам янги туғилган чақалоқсиз (руҳан гапирганда), ва руҳан тирик бўлишингиз ва яшнашингиз учун ҳамда кейинчалик кучли ва қувватли камол шахсга айланишингиз учун ҳозир сизга озуқа керак. Муқаддас Китоб (Муқаддас Калом) ана шу озуқадир. У шу қадар ажойиб озуқа-ки, у руҳан янги туғилган чақалоқ учун сут бўлса, камол имонли учун қаттиқ озиқа (гўшт) бўла олади. Худо Ўзининг чексиз донолиги билан шундай битта китобни яратдики, у энди имонга келганларни ҳайратда қолдириб, уларга қувонч беради, шу билан бирга Масиҳга кўпдан бери ишониб келаётган кишиларни ўзига жалб қилиб уларга туртки беради. Чиндан ҳам Муқаддас Китоб “ҳамма инсонлар учун ҳамма нарса” бўлиб хизмат қилади. Забур муаллифи айтганидек, “Сенинг каломинг қадамларим учун чироқдир, йўлимга нур сочадиган ёруғликдир.” (Забур 118:105).

Чиндан ҳам Худонинг каломи дунёдаги ягона ҳақиқий чироқ ва ягона ҳақиқий ёруғликдир. Сиз Муқаддас Китобни бошидан то охиригача, яъни Ибтидо китобидан бошлаб Ваҳий китобигача ўқиб ўрганишни бошлашингиз керак. Демак бошқа китобни ўқигандек, бу китобни ҳам шундай тартибда ўқишингиз керак. Албатта ҳозирги кунда Муқаддас Каломнинг ҳамма китоблари ўзбек тилига таржима қилиниб чоп этилмаган ҳали. Лекин интернет саҳифаларида бор китобларни ўқиб ўрганишингиз керак. Албатта, эндигина Раббимизга юрагингизни топширганингиз учун сиз Муқаддас Каломдаги ҳамма нарсаларни тушунмаслигингиз мумкин. Лекин Худодан Унинг каломини тушунишга ёрдам беришини сўрасангиз, У албатта сизга ёрдам беради. Забур муаллифи ҳам деганидек, “Сенинг ҳукмларингдан қайтмадим, зеро Ўзинг менга таълим беряпсан.” (Забур 118: 102).

Олдинроқ айтганимиздек, мана энди юрагингиз ва ҳаётингизда Муқаддас Руҳ яшаяпти ва У энди сизга каломни қандай қилиб тушунишни ўргатади; бунинг учун сиз фақат Ундан ёрдам сўрасангиз бас.

Ибодат қилиш

Сиз Исо Масиҳни Раббим, деб қабул қилганингиздан бошлаб ҳаётингиз ўзгарди. Энди сизда бу дунёнинг ғам-ғуссалари тортиб ололмайдиган қувонч ва тинчлик бор. Бундай “бахтиёрлик ишончни” сизга Худованд текин ҳадя қилиб берди. Шубҳасиз сиз учун қилган ҳамма ишлари учун Худога раҳмат айтишга тайёрсиз. Бундай қилмоқчи бўлганингиз албатта тўғри.

Доим Худога лойиқ миннатдорчилик билдириш учун биз ҳар куни ибодат қилишни ўзимизга мақсад қилиб олишимиз керак. Бу худди ҳар куни Муқаддас Каломни ўқиб-ўрганишга вақт ажратганимизга ўхшайди. Ибодат – Худо билан алоқа воситаси бўлиб, қуйидагилар учун мўлжалланган:

1. Мақташ: юқорида айтганимиздек, биз Худони мақташимиз керак. Яъни У биз учун қилган ишлари учун Унга раҳматлар айтишимиз керак. Биз Раббимиз учун қанчалик кўп ҳаёт кечирсак, шунчалик кўп нажотимиз қадрини билиб оламиз ва шунчалик кўпроқ Худога раҳмат айтгимиз келади.

2. Алоқада бўлиш: Худо билан алоқада бўлишнинг энг ажойиб йўлларидан бири ибодатдир. Самовий Отангиз билан бевосита гаплаша олиш – қанчалик буюк баракадир. Сиз ибодат қилган пайтингизда Худованд ҳам қалбингизда сўзлаб, сизга йўл-йўриқ ва йўналиш бериши мумкин.

3. Илтижо қилиш: биз ўзимизга керак бўлган нарсаларни Худодан сўрашимиз керак. У бизнинг самовий Отамиз бўлгани учун бизга яхшилик қилишни хоҳлайди. Шунда ҳам, биз шахсий иродамизни эмас, балки Худонинг иродасини излашимиз кераклигини эсда тутишимиз зарур. Демак бизга керак бўлган ва биз муҳтож бўлган нарсаларни Ундан ибодат қилиб сўрашимиз керак. Лекин бунда шунга эътибор беришимиз керакки, ибодат қилиб нимадир Худодан сўраганимизда ўзимизнинг эмас, балки Унинг иродасини излашимиз керак. Илтимос диққат билан қуйидаги оятларни ўқиб чиқинг: Матто 18:18-19; Марк 11:24; Луқо 11:9-10; Юҳанно 14:13-14; 15:7.

Муқаддас Руҳ билан чўмдирилиш

Мана сиз нажот топдингиз, шунинг учун энди Худодан сизни Муқаддас Руҳда чўмдиришини сўрасангиз бўлади (Ҳаворийлар 2:4). Албатта сиз нажот топган пайтда Муқаддас Руҳ юрагингиз ва ҳаётингизга кириб келган эди, энди эса У сизга юқоридан куч-қудрат беришни истайди. Исо Масиҳ ҳам осмонга кўтарилишидан олдин Ўзининг барча шогирдларига, “Отамнинг берган ваъдаси амалга ошгунча у ерда кутиб туринглар” (Ҳаворийлар 1:4) деган эди. Исо бу ерда Муқаддас Руҳга чўмдирилиш ҳақида сўзлаётган эди (Ҳаворийлар 1:5).

“Муқаддас Руҳдан туғилиш” билан “Муқаддас Руҳга чўмдирилиш” орасида катта фарқ борлигини тушунишингиз керак. Булар иккита алоҳида жараёндир.

“Муқаддас Руҳдан туғилиш” сиз нажот топган пайтда содир бўлади, бунда Муқаддас Руҳ сизни Исо Масиҳнинг олдига олиб келиб, юрагингиз ва ҳаётингизда янгидан туғилиш ишини амалга оширади. Худонинг куч-қувватига эга бўлишингиз учун эса сиз “Муқаддас Руҳга чўмдирилишингиз” керак (Ҳаворийлар 1:8). Ҳар бир имонли масиҳий киши Худодан уни Муқаддас Руҳ билан чўмдиришини сўраши ҳамда шуни қабул қилишини интизорлик билан кутиши керак (Луқо 11:13).

Муқаддас Руҳга чўмдирилиш белгилари

Киши Муқаддас Руҳ билан чўмдирилганида унинг юрагида ва ҳаётида кўп нарсалар содир бўлади. Бошқача қилиб айтганда сиз Руҳга чўмдирилганингизни кўрсатадиган кўпгина аломатлар бўлади. Энг муҳими, имонли киши Муқаддас Руҳга чўмдирилганини кўрсатувчи дастлабки белги – унинг Худонинг Руҳи берган сўзлар билан номаълум тилларда гапиришидир (Ҳаворийлар 2:4; 10:45-46; 19:1-7).

Муқаддас Руҳнинг шундай ажойиб равишда имонли кишига куч-қудрат бериши бугунги кунда амалга ошмайди, деган оятлар Муқаддас Китобда умуман йўқ. Шу билан бирга, миллионлаб содиқ, баракали, самарали масиҳийлар борки, улар шундай самарали бўлишлари – номаълум тилларда гапириш билан Муқаддас Руҳда чўмдирилишга боғлиқ, деб тасдиқлайдилар. Чинини айтадиган бўлсак, Исо Масиҳда камолатга эришишингиз учун, сиз албатта Муқаддас Руҳда чўмдирилишингиз керак.

Инсонлар нажотга эга бўлишлари учун Исо хочда ўлди. Нажот топиш жараёнида Муқаддас Руҳ юрагимиз ва ҳаётимизда ўрин олади ва яшашни бошлайди. Ҳар бир масиҳий инсонга Худо Руҳи керак. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, Муқаддас Руҳ билан чўмдирилмасак биз тўлиқлигича камолатга эриша олмаймиз; Муқаддас Руҳда имонли чўмдирилганда у доим Худонинг Руҳи берган сўзлар билан номаълум тилларда гапиради (Ҳаворийлар 2:4). У бизнинг “Мададкоримиз” бўлиб, “У бизларни бутун ҳақиқатга бошлайди” (Юҳанно 16:7-15).

Сувда чўмдирилиш

Сувда чўмдилиришнинг маъноси нима? Агар биз Масиҳни оғзимиз билан эътироф этган бўлсак – Муқаддас Китобда ёзилгани каби – нажот топиш учун ҳамма нарса қилган бўлмаймизми? Имонга келганимизни исботлаш ёки тасдиқлаш учун яна нимадир қилишимиз керакмикан? Гап шундаки, сувда чўмдирилиш учун бир нечта сабаблар бор. Биринчиси – Исонинг Ўзи сувда чўмдирилиш орқали бизга ўрнак берди. У “илоҳий амрни тўла бажариш” учун шундай қилган эди (Матто 3:13-15).

Сувда чўмдирилиш маросими Раббимиз Исо Масиҳнинг ўлими, қабрга қўйилиши ва қайта тирилишини билдиради. Шундай қилиб Унинг сувда чўмидирилиши - бизга нажот бериш учун қилган ишини билдирарди. Шунинг учун биз Худога итоат қилганимиз ва Нажоткорим, деб Раббимиз Исо Масиҳни қабул қилганимизни одамларга эълон қилиб, сувда чўмдирилишимиз керак. Сувда чўмдирилиш бизга нажот бермайди, ёки нажотимизга ҳеч нарса қўша олмайди, балки бу маросим биз аллақачон нажот топганимизни кўрсатувчи нишонадир. Биз эса нажот топганимизни бутун дунёга эълон қилишни истаймиз. Чиндан ҳам, сувда чўмдирилиш ажойиб тимсол бўлиб, бу орқали киши ўз юраги ва ҳаётини Исо Масиҳга топширганини кўрсатади. Шу билан бирга бу маросим ўтмишдаги хунук ва Худосизлик қабрга кўмилиб, эски ҳаётимиз учун биз ўлганимизни, ҳамда Исо Масиҳда биз янги ҳаётга қайта тирилганимизни билдиради. Мана шу сабаб билан ҳам сувда чўмдирилиш – сувга тўлиқ ботиш орқали амалга оширилади. Бу эски одам кўмилгани ва янги одам янги ҳаётга қайта тирилганини билдиради (Римликларга 6:4).

Ҳаётингизда Худо иродаси

Мана сиз Худонинг фарзанди бўлдингиз, энди Раббимиз ҳаётингиз учун камол иродаси борлигини билиб олинг. Бошқача қилиб айтганда, сиз Худо шоҳлигида муҳим ўринга эгасиз ва шунинг учун Раббимиз сизга шунга мувофиқ муносабатда бўлади. Сиз Худога юрагингиз ва ҳаётингизни топширган экансиз, энди У Худо шоҳлигини сизга очиб беради ва ўша шоҳликдаги ўрнингизни кўрсатади (Юҳанно 3:3). Чиндан ҳам Муқаддас Руҳнинг юрагингиз ва ҳаётингиздаги қиладиган иши – сизга “Худо иродаси”ни очиб беришдир (Римликларга 8:27). Бошқача қилиб айтганда, сиз Худо иродасига бутунлай қопланиб қоласиз – бу эса дунёдаги энг ажойиб ва аъло ҳаётдир.

Агар Муқаддас Руҳ ҳаётингизда Ўзи хоҳлаганича ҳаракат қилишига йўл қўйиб берсангиз, У Худо иродасини амалга ошириб, шу ирода асосида яшашга ҳамда Раббий истаган нарсаларни бажаришингизда сизга ёрдам беради.

Худованднинг ҳар бир масиҳий киши учун Ўз иродаси бор; яъни сиз учун ҳам Худонинг иродаси бор. Унинг иродаси фақат сиз учун ва буни бошқа ҳеч ким бажара олмайди. Шунинг учун сиз Худонинг иродасини излашингиз керак. Шундай қилиб ажойиб йўллар орқали Муқаддас Руҳ ишлаши билан, юрагингизда Исо Масиҳ кўпроқ гавдаланишини кўрасиз. Худо сиз учун белгилаган жойларга Муқаддас Руҳ сизни етаклайди. Шундай ёрдамга эга бўлиш жуда ҳам яхши, ҳаммасидан ҳам шундай етакчилик ва йўлбошчиликка эга бўлиш ажойибдир (Юҳанно 16:13-15).

Масиҳ хочига ишониш

Сиз Исо Масиҳга ҳамда У хочда нажотингиз учун баҳони тўлаганига имон келтириш орқали нажот топдингиз ва янги масиҳий имонлига айландингиз (Юҳанно 3:16). Лекин фақат нажот топиш учун хочга ишониш керак эмас; шу билан бирга сиз ҳар куни хочга ишонишда давом этишингиз керак ва шу орқали кундалик ҳаётингизда ғалабага эриша оласиз. Мана шу йўл ҳар қандай ёмон одат ва гуноҳ устидан ғалаба қилишга етаклайди; яъни сигарет, ароқхўрлик, гиёҳванд моддалар (наркотиклар), аччиқланиш, депрессия, қиморвозлик, рашк-ҳасад, очкўзлик, ҳар қандай фисқу фижир ва инсоният мубтало бўлган ҳар қандай муаммога жавоб Исонинг хочида топилади (1-Коринфликларга 2:2).

Имонли киши хочга ишонишда давом этиши билан (буни доимий равишда қилиши керак), Муқаддас Руҳ унга керак бўлган ёрдамни беради ва шу билан ҳар тарафлама тўлиқ ғалаба қўлга киритилади (Юҳанно 14:16-17). Гап шундаки, масиҳий киши устидан қандайдир гуноҳ ҳукм суришига ҳеч қандай сабаб йўқ. Агар инсон хочга ишонадиган бўлса, Муқаддас Руҳ ҳар доим имонли кишига ғалаба беради. Энг асосий нарса хочдир, чунки Муқаддас Руҳ хоч орқали ишлайди, харакат қилади (Галаталикларга 6:14; Римликларга 8:1-2, 11).

Масиҳийлар жамоатига бориш

Масиҳийлар жамоати – йўл четидаги қандайдир бино эмас, балки Масиҳнинг танасидир. Мана сиз ҳозир шу тананинг бир қисми, узви бўлиб қолдингиз, Исо Масиҳ эса шу тананинг бошидир. Шунинг учун, агар бунинг иложи бўлса яхши масиҳийлар жамоатини топиб, у ерга қатнашингиз керак.

Масиҳийлар жамоатида қуйидаги нарсалар ўқитилиши ва ваъз қилиниши керак:

1. Инсон Исо Масиҳ қони орқали нажот топиши ваъз қилиниши керак. Агар қандайдир жамоат, Исо Масиҳ қони орқали эмас (яъни инсониятни қутқариш учун Раббимиз хочда амалга оширган иши орқали эмас), балки бошқа йўл орқали нажот топиш мумкин, деб ўргатадиган бўлса, бундай жамоат Худонинг Каломига зид бўлган нарсаларни илгари суряпган бўлади (Матто 26:28; Ҳаворийлар фаолияти 20:28; Колосаликларга 1:20; Ибронийларга 9:22; 1-Бутрус 1:18-19).

2. Жамоат Муқаддас Руҳ билан чўмдирилишни ўргатиши керак; бу кечинма инсон Исони қабул қилганидан кейин содир бўлиб, барча имонлилар учун мўлжалланган ва бошқа тилларда гапириш Муқаддас Руҳда чўмдирилишнинг далили бўлиб хизмат қилади (Ишаъё 28:11-12; Ҳаворийлар фаолияти 2:4; 10:45-46; 19:6; 1-Коринфликларга 14:4-5, 14-18).

3. Ғалабакор ва самарали масиҳий ҳаёт ваъз қилиниши керак (Римликларга 6:11; 1-Коринфликларга 15:57-58; Эфесликларга 6:10- 13; Ёқуб 1:22; 1-Юҳанно 5:4-5; Ваҳий 2:7). Бу дегани ҳар жиҳатдан ва ҳар томонлама гуноҳ устидан ғалаба қилиш демакдир.

4. Худонинг Каломига асосланган холда илоҳий шифоланиш ваъз қилиниши керак (Чиқиш 15:26; 23:25; Ишаъё 53:5; Марк 6:13; Ёқуб 5:14-15; 1-Бутрус 2:24). Муқаддас Калом давридаги каби бугунги кунда ҳам Исо Масиҳ инсонларга шифо бериши Каломда ёзилган, деб ишонамиз.

5. Масиҳийлар жамоати осмонга кўтарилиб кетиши ўргатилиши ва ваъз қилиниши керак. Бу эса масиҳийлар жамоати Раббимиз билан бўлиш учун бу дунёдан кўтарилиб, олиб кетиладиган вақтни билдиради. Бу ҳодиса исталган вақтда содир бўлиши мумкин; бунда ҳар бир масиҳий киши (ҳох ўлик, ҳох тирик бўлсин) қайта тирилади ёки ўзгаради (яъни самовий танага эга бўлади). Аслида осмонга кўтарилиш билан қайта тирилиш битта ҳодисадир (1-Коринфликларга 15-боб; 1-Салоникаликларга 4:13-17).

6. Раббимиз Ўз ўрнини, яъни шоҳларнинг Шоҳи ва хўжайинлар Хўжайини бўлган ўрнини эгаллаш учун тез орада ажойиб ҳолда ерга қайтиши жамоатда ваъз қилиниши керак. Ўша вақтда, дунё бино бўлган вақтдан бери яшаган ҳар бир Худонинг азизи (муқаддас одами) Исо билан бирга келади. Бошқача қилиб айтганда, масиҳийлар жамоати кўтарилиш (қайта тирилиш) пайтида бу дунёдан кўтарилиб кетган барча кишилар Исо билан ўшанда шу ер сайёрасига қайтиб келишади; шундай қилиб Подшоҳлик даври бошланади (Ваҳий 19-боб).

7. Сиз шундай масиҳийлар жамоатини танлашингиз керакки, у ердаги имонли одамлар (сони кўп ёки камлигидан қатъий назар) бутун дунёга Исо Масиҳнинг хушхабарини етказиш истаги билан ёниб юришлари керак. Барча одамларга хушхабарни етказиш мақсади Худода биринчи навбатда туради, бунинг ҳайрон қоладиган жойи йўқ бўлса керак.

Кимдир сизга хушхабарни қачондир айтган эди, энди эса сиз Раббимизни етарли даражада севиб, бошқа барча кишилар ҳам сиз каби хушхабарни эшитиш имкониятига эга бўлишларини исташингиз керак. Бошқалар хушхабарни қабул қилиш ёки қилмаслиги – уларнинг ихтиёрида; бироқ айнан уларда хушхабарни эшитиш имконияти бўлиши – биринчи ўринда туради. Очиқчасига айтганда, Худованд бизга шундай буюк Нажот бергани учун Унга ташаккур айтишнинг энг зўр йўли – қўлимиздан келганича бошқаларга шу ажойиб ҳикояни айтиб бериш, ҳамда хушхабарни бутун дунёга тарқатаётган одамларга ёрдам беришдир. Ҳар қандай ишда шу истак бизда ёниб туриши керак (Марк 16:15-16). Хушхабарни билмаган ва уни эшитиш имкониятига муяссар бўлмаган кишилар учун Исо бекор ўлган ҳисобланади. Лекин улар эшитишлари керак, бу эса умуман олганда сиз ва менга боғлиқ. “Тарғиб қилувчи бўлмаса, қандай эшитадилар? Юборилмасдан туриб, Каломни қандай тарғиб қиладилар?” (Римликларга 10:14-15).

Агар сиз шу мақола орқали юрагингизни Раббимизга топширган бўлсангиз, ҳаётингиздаги шу ягона муҳим ҳодиса ҳақида бизга ҳам айтишингизни истардик. Илтимос “Comments” тугмасини босиб, қисқа ўзингиз ҳақингизда ва қандай қилиб Исо Масиҳни қабул қилганингизни бизга ёзиб қолдиринг.

Taken from “What must I do to be saved” by Jimmy Swaggart Ministries (http://www.jsm.org/)

No comments: