2009-09-28

Галатияликларга ёзилган мактуб талқини (2:7-8)

7-оят
“Aксинчa, улaр Xушхaбaр Бутрусгa aҳли суннaт учун берилгaнини билиб, мен энди шу мaқсaддa суннaтсизлaр олдигa юборилгaнимни тaн олдилaр.”
Бу ерда “аҳли суннат” деганда яҳудийлар назарда тутилади, “суннатсизлар” деганда эса мажусийлар, яъни барча қолган яҳудий бўлмаган одамлар назарда тутилади. Бу ерда “суннат” сўзи эмас, “хатна” сўзи ишлатилганда мақсадга мувофиқ бўлган бўлар эди, шунинг учун мен айнан хатна деган сўзни ишлатаман.
Хатнасизларга ва аҳли хатнага ҳам бир хил хушхабар айтилган, бу ерда Қуддусдаги ҳаворийлар яҳудийларга, Павлус ва унинг ёрдамчилари эса мажусийларга хушхабарни айтишини келишиб олишади. Яъни уларнинг хабарида фарқ йўқ эди, чунки хушхабар ҳамма одамлар учун бир хилдир, фақат улар турли хил одамларга воизлик қилишларини тан олишади. Бу оятда асл мантда “хатнасизлар хушхабари” дейилган, бу мажусийлар учун берилган хушхабар дегани. Яъни Худо Павлусга гапириб, мажусийларга Инжил хушхабарини ётказишини айтган эди (Ҳаворийлар 9:15-16, Эфесликларга 3:6-12). Худо айнан Павлусга иноят ва Исонинг хочда қилган иши орқали Руҳда яшаш ҳақидаги хабарни берган эди. Павлус мажусийлар ҳаврийси бўлсада, у яҳудийларга ҳам воизлик қилар эди. Бироқ унинг асосий эътибори мажусийларга хушхабарни воизлик қилиш эди.
Аҳли хатна инжили – яҳудийлар учну қаратилга хушхабардир. Бу икки хил хушхабар эмас, балки юқоридаг айганимиздек, бу иккита ҳаворийлар бир хушхабарни турли хил одамлар гуруҳига воизлик қилишлари эди.

8-оят
“Axир, Xудо aҳли суннaтгa ҳaворийлик қилaётгaн Бутрусдa ҳaм, мaжусийлaргa ҳaворийлик қилaётгaн мендa ҳaм aмaл қилиб келмоқдa.”
Бу ерда шуни кўрамизки, Муқаддас Руҳ Павлус орқали фаолият қилиб, кўпроқ мажусийларни имонга олиб келарди, Бутрус орқали ҳам фаолият кўрсатиб, кўпроқ яҳудийларни имонга олиб келарди.
Ҳаворийликни одам бермайди, тайинламайди ва сайламайди, Худонинг Ўзи Муқаддас Руҳ орқали Ўзи ҳаворийларни танлайди, даъват қилади ва кейин уларнинг хизматида қудратини намоён қилади ва шу орқали уларнинг ҳаворийлигини тасдиқлайди. Худонинг қилган мўъжизалари ва фаолиятини Муқаддас Каломда ўқисак бўлади; ҳаворийлар ўзлари шу мўъжизаларни амалга оширмайди, балки Муқаддас Руҳ улар орқали амалга оширади. Шу билан бирга ҳар бир масиҳий ҳаётида ҳам турли мўъжизалар бўлади, масиҳий бўлишнинг ўзи Худонинг буюк мўъжизаларидан биридир, чунки биз Худонинг қудрати ва Исонинг хочда қилган иши орқалигина нажот топамиз ва қутқарилган ҳолатда сақланиб қоламиз. Бунинг учун биз доим ишончимизни Исога ва Унинг хочда қилган ишига қаратишимиз керак.

No comments: