2008-10-04

Худо Каломини бузганлар ҳолига вой!

“Эй уламою фарзийлар, мунофиқлар! Осмон Шоҳлигини инсонларга бекитиб қўйганингиз учун ҳолингизга вой! Ўзларингиз ҳам унга кирмаяпсизлар, кирмоқчи бўлганларга ҳам йўл қўймаяпсизлар. Ҳой илонлар, заҳарли илон зотлари-ей! Жаҳаннам жазосидан қандай қилиб қутуларкансизлар?” (Матто 23:13, 33).

Бу бобда биз кўраяпган Исо хозирги кун жамоатларида айтилган ёки замона зайлида айтилган Исо эмас. Чунки бу бобдаги Исо ўша кундаги ваъзхонларга қаратиб саккиз марта “ҳолингизга вой” деб айтади. Жуда даҳшатли сўзлар билан уларни жаҳаннамга маҳкум қилди.
Биринчи ўн иккита оятларда Исо Ўз шогирдлари ва халойиққа қараб гапиради; қолган оятларда эса У уламолар ва фарзийларга қаратиб гапиради, қайсиким Исроилнинг ўша даврдаги диний раҳбарлар эди.
Улар “Мусо минбарида ўтирибдилар” дегани, улар Муқаддас Китобнинг расмий қўриқчилари ва ўқитувчилари дегани эди. Лекин бунинг ўрнига улар Худо Шоҳлигини ёпиб қўйиб, унинг калитини, яъни Муқаддас Китобни олиб қўйган эдилар, ҳолбуки улар оддий халққа Муқаддас Китобни бермасдан, ўз урф-одатлари билан уни бекор қилишган эди.
Ҳозирги кунда Муқаддас Китоб ҳужум остида, илгариги бунчалик қаттиқ ҳужум бўлмаган. Энди (айниқса ғарбий мамлакатларда) Китобни устидан кулибгина қолмай, балки одамлар уни бузишга ҳаракат қилишяпти. Кўплаб таржима деб аталмиш китоблар чоп этиляпти, бироқ улар аслида Каломни Худо атгандай эмас, балки матнни истаганларича ифодалаб, ўз фикрлари билан ёзяптилар. Бунинг натижасида кўпгина имонлилар (агар уларни умуман имонли, деб айтолсак) Худо Каломида аслида нима ёзилганини деярли билишмайди.
Худо Каломини бузяпган одамларга қаратиб “илонлар”, “мунофиқлар ёки икки-юзламачилар” ва “қора илон” дейиш мос бўлармикан?
Шу бобнинг ўттиз еттинчи оятида ёзилган сўзлар қанчалик ҳисс-туйғулидир! Исроил Худоси Ўз маъбадида турибди. У бирданига мана шу кўр ва нопок мунофиқлардан юзини ўгиради. Унинг юзи ва кўзларида ёниб турган гуноҳсиз ғазаб бирданига ҳасрат ва шафқатга айланади. Шунда У қўлларини ёнга чўзиб, Унинг тўғрисида чўзилиб ётган шаҳарга қарайди ва “О, Қуддус, Қуддус! .. Мен ҳам сенинг болаларингни неча бор шундай тўпламоқчи бўлдим,” деб хитоб қилади.
Кейин яна бир бор фарзийларга қаратиб, “Мана, сизнинг уй-жойингиз ҳувиллаб қолади” дейди-ю, шу билан маъбаддан чиқиб кетади.
Одамлар маъбаддан оддий бир одам чиқиб кетганини кўрдилар, лекин фаришталар шуҳратли Худони ва Худо шуҳратини маъабаддан чиқиб кетганини кўрдилар. Худо шуҳрати Сулаймон маъбади ичида бўлар эди; лекин иккинчи маъабдда шуҳратли Худонинг Ўзи маъбадда яшар эди, бу ҳақда Ҳаггай пайғамбар башорат қилган эди!

Сиз-чи, сиз нимани танлайсиз? Худо Каломини бузасизми ёки уни Худо айтганидай қабул қилиб, ўқийсизми?
Ўзингиз қарор қилинг, лекин мен Худо берган Муқаддас Китобга ишонаман ва у ерда ёзилган нарсалар асосида яшайман, бунда Худо менга қувват беряпти, шунинг учун Худога ҳамду-санолар бўлсин!

No comments: