2007-08-10

Қонунга алоқасиз солиҳлик

Римликларга 3:21 “Энди эса, Қонунга алоқасиз равишда Худо талаб қилган солиҳликка эришиш йўли аниқ-равшан кўринмоқда, бунга Таврот ва пайғамбарлар ҳам гувоҳлик берадилар.”

Ҳар бир масиҳий имонли Исо Масиҳ билан чуқур муносабатларни бошидан кечирмоқчи бўлса, у авваламбор қонунга алоқасиз бўлган солиҳлик нималигини тушиниб билиши керак. Юқорида келтирилган оятни Павлуснинг Римдаги жамоатга ёзган мактубида топса бўлади. Ушбу мактубда масиҳий одам ҳаёти ва кечинмалари тўлиқлигича кўрсатилган. Албатта Павлус Муқаддас Руҳ илҳоми билан шу сўзларни ёзган, шунинг учун шу сўзларнинг маъносини тушунишимиз шарт. Бу гап оддий туюлиши мумкин, лекин бу тушунчанинг маъносини тўлиқ англаб етиш жуда қийин. Қийин бўлгани учун ҳозирда кўпгина имонлилар бу гапнинг маъносини тушунмайдилар. Нима, энди Худованд Ўзининг маънавий қонунидан воз кечмоқчими? Нима, Худо энди имонли кишини солиҳ ва муқаддас ҳаёт кечириш масъулиятидан озод қилдими? Юқоридаги гап шундай маънони билдирадими? Бунинг жавоби: Павлус Римликларга 6-бобда айтганидек “Асло!” Қонунга алоқасиз солиҳлик деган ибора, имонли солиҳлик ва муқаддаслик даражасига етиши учун Худо ўрнатган жараённи билдиради; бу ибора шундай даражага етиш кераклигидан тониш эмас.

Хўш, киши қандай қилиб қонунга алоқасиз равишда солиҳ бўла олар экан? Келинг, бу саволга жавобни топиш учун учун Муқаддас Каломдаги оятга муражаат қилайлик.

Қонун нажот бера олмайди ва муқаддас қила олмайди ҳам

Биринчи навбатда имонли киши қонун нима мақсадда берилганлигини тушуниши керак. Худо маънавий (аҳлоқий) қонунининг аксарияти Тавротда, яъни Муқаддас Каломнинг дастлабки бешта китобида ёзилган. Худо маънавий қонунининг энг асосийлари албатта Ўнта Амр эди. Қонуннинг энг асосий мақсадларидан бири инсонга унинг гуноҳкорлигини ва у қонунни бажаришга ожиз эканлигини кўрсатиш эди. Бу дегани инсон қонунни назар-писанд қилмаслиги мумкин дегани эмас; аксинча қонун орқали инсон қонунни бажара олмаслигини билиб олди. Мана шу сабабга кўра Эски Аҳднинг Левийлар китобида ёзилган қурбонликлар тизими ҳам берилган эди. Булар ҳаммасининг маъноси – Худованд инсондан у бажара олмайдиган нарсаларни талаб қилиши эди. Худо ҳақ ва одил бўлгани учун инсон ожизлигини тузатиш чорасини, яъни қурбонликни берди. Демак, қонун нажот бериш учун берилмаган эди, аксинча у ҳақда Павел Галаталикларга 3:24-оятда шундай деб ёзади: “Қонун Масиҳга бошловчи мураббийимиз бўлган”. Эски замонда инсонлар қурбонликларни имон (ишонч) билан қабул қилганларидек, ҳозирги кунда ҳам Масиҳнинг қурбонлиги ишонч билан қабул қилиниши керак. “Зотан Қонун амрларини бажо қилиш билан ҳеч кимса Худо олдида ўзини оқлай олмайди” (Римликларга 3:20).
Демак, Худо талаб қилаётган солиҳликка биз қандайдир қонун ёки қонунларни бажариш билан ҳеч қачон эриша олмаслигимиз аён бўлди. Шунинг учун солиҳликка эришишнинг мутлақ бошқа йўли ўрнатилиши ва очиб берилиши керак бўлиб қолди. Мана шу сабаб билан Худованд юрагимизда солиҳликни ўрнатиш учун имон (ишонч) йўлини танлади; яъни ишонч орқали Худо талаб қилган солоиҳлик юрагимизда ҳуқуқий ва амалий маънода ўрнатилади.

Имон қонуни

Худонинг солиҳликка бошлайдиган йўли ишонч йўлидир. Ишонган гуноҳкор киши ўзининг ишончини Худонинг Қутқариш режасига қаратади, Раббимиз бунинг натижасида шу кишини солиҳ деб ҳисоблайди. Фақат Исо Масиҳ туғилишидан то ўлимига қадар Худо қонунини тўлиқлигича бажара олди. Ишонган гуноҳкор киши Масиҳга чиндан ҳам имон қўйгандан кейин кечирилади ва ўша заҳотиёқ Масиҳга чўмдирилади (руҳий бирлашмага қўшилади). Энди Масиҳнинг комил ҳаёти шу имонлининг ҳаёти бўлиб қолади. Мана шу қонунга алоқасиз равишда солиҳликнинг биринчи босқичидир. Биз битта ҳам қонун амрини бажармасак ҳамда кўпгина амрларни бузган бўлсак ҳам, Масиҳ билан бирлашганимиз натижасида Худованд бизга солиҳликни беради.
Иккинчидан, шу солиҳлик иккинчи томондан ҳаракат қила бошлайди. Яъни солиҳлик ҳаётимизда ўз ишини амалга ошира бошлайди ва бу бизнинг хатти-ҳаракатларимиз, фикрларимиз ва ишларимизда намоён бўла бошлайди. Яна қайтариб айтамизки, бундай амалий солиҳликка ўсиш жараёни фақат ишонч орқали содир бўлади. Имонли киши доимий равишда Масиҳнинг битирган ишига ишонса, яъни шу иш орқали Муқаддас Руҳ қудрати ва таъсири имонли кишида намоён бўлишига ишонса, Худо доимий равишда имонлининг ҳаётида солиҳликни ривожлантира боради. Буларнинг ҳаммаси Исо Масиҳга, ҳатто Унинг хочга михланганига ишониш орқали амалга ошади!

Бу янги режа эмас

Қонунга алоқасиз солиҳлик доим Худонинг режасида эди. Шунинг учун ҳам Павлус бу режага “Таврот ва пайғамбарлар ҳам гувоҳлик берадилар” деб таъкидлайди. Агар биз Муқаддас Каломни синчиклаб ўқисак, Худонинг йўли асосида солиҳликка эришиш учун яхши ишлар эмас, балки ишонч кераклигини кўрамиз. Бу режани Худо дунё бино бўлишидан илгари ўйлаб топган эди; кейин Эски Аҳдда уни озгина-озгинадан намоён қила бошлади, Ўз Ўғли Исо Масиҳнинг ҳаёти ва қурбонлиги орқали уни очиқ кўрсатди ва мана энди шу инъомни ишонч билан қабул қилишга тайёр бўлган ҳар бир кишига Худо солиҳликни ҳадя қилмоқда.

Сиз бунга нима дейсиз? Худога ишонасизми? Унинг олдига ўз солиҳлигингиз билан яқинлашмоқчимисиз ёки Исога ишониб Унинг солиҳлиги билан яқинлашасизми? Сизга ҳозир Худо мана шу сўзлар оқали мурожаат қиляпти – олдингизда ҳаёт ва ўлим турибди, қайси бирини танлайсиз. Яхшиси ҳаётни танланг ва абадий ҳаётга, Исо Масиҳга ишониш орқали эришинг.
Шу саҳифа, мақола борасида саволларингиз бўлса, илтимос изоҳ (comment) сўзини босиб – ўз фикрларингизни ёзиб қолдиринг. Умуман бошқа саволлар бўлса ҳам худди шундай қилиб бизга ёзиб юборсангиз бўлади. Худо сизга ёр бўлсин ва баракатласин!

No comments: